پروژه های در حال اجرا


پروژه کارفرما / موقعیت ظرفیت وضعیت جزییات بیشتر
نیروگاه سیکل ترکیبی سبزوارشرکت ابن یمین/استان خراسان رضوی484 مگاوات-مشاهده
نیروگاه سیکل ترکیبی لامردشرکت طلوع انرژی/جنوب استان فارس700 مگاوات-مشاهده
مهندسی و مدیریت پروژه ساخت 4500 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبیمهندسین مشاور صنعتی ایران/مجتمع مس سرچشمه، گل گهر سيرجان، چادرملو، فولاد خوزستان، ايرالكو اراك، المهدي بندر عباس4500 مگاواتدر حال اجرامشاهده
طرح آب شیرین کن بخشی ازبندر لنگهشرکت سازه سازان/بندر لنگه5000 مترمکعب در روزدر حال اجرامشاهده
طرح توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیهسازمان توسعه برق ایران/اروميه487/2 مگاواتدر حال اجرامشاهده
ساخت نیروگاه برق طرح توسعه میدان گازی کیششرکت مهندسی و توسعه نفت/منطقه گرزه در نزديكي بندر گناوه180 مگاوات و تامین بخار پالایشگاهمشاهده