فرم همکاری | United Energy Developers

فرم همکاری

حوزه تاثیرمصادیق / عنواندامنه فعالیت شرکت برای رفع نیاز
نیازهای پایه / زیستیمسکن -
پوشاک -
خوردن و آشامیدن -
اعطای تسهیلات وام از طریق معرفی به بانک -
تامین غذای سالم روزانه کارکنان -
اهداء سبد ماه مبارک رمضان، عید نوروز -
نیاز به تامین مالیحقوق و دستمزد -
پاداش های مالی -
روحی / روانینیاز به برابریحذف زمینه های ایجاد و بروز تبعیض -
تعیین حقوق و مزایای کارکنان بر اساس مراتب تخصصی و شغلی -
عوامل محیطی و انگیزشیزیبا سازی محیط کاری -
توجه به مبلمان اداری -
اجتناب از کارهای تکراری و کسالت آورحذف رفتارهای کم بازده -
تحلیل شغل و فرآیندهای شغلی -
تجدید نظر در روشهای انجام کار -
مشارکت کارکنان در مناسبت های اجتماعی -
نگهداشت نیروانتظار پاداش (بدنبال یک رفتار مناسب)ارائه پاداش به عملکرد مطلوب کارکنان -
پرداخت پاداش به کارکنانی که وظایف مظاعف را انجام می دهند -
تناسب حقوق و مزایا با وظایف -
پایش مدام میزان پرداختی شرکت های رقیب به کارکنان (با هدف نگهداشت نیروی انسانی) -
ارتقاء انگیزش بوسیله ابزارهای غیرنقدیافزایش مسئولیت
رضایت شغلیتوسعه فردی -
ارتقاء مسیر شغلی -
عاطفینیاز به کسب دوستی و روابطتوجه به خانواده و فرزندان : جشن های سالانه و مناسبت ها (اعطای هدایا به مناسبت ازدواج همکاران/فرزندان ایشان، سالروز تولد کارکنان و خانواده) تقدیر از فرزندان نمونه کارکنان و ...
بهداشت و سلامتبهداشت عمومی/فردی، پزشکیبیمه تکمیلی -
معاینات ادواری کارکنان (پرونده سلامت) -
طرح ریزی برنامه های ورزشی برای کارکنان و خانواده ایشان (کمک هزینه فعالیت های ورزشی) -
ارائه خدمات مشاوره های تخصصی پزشکی و تغذیه -
بهداشت محیطپاکیزگی و بهداشت محیط کار و در اختیار قراردادن ملزومات بهداشتی به میزان نیاز
بهداشت حرفه ایاجرای طرح ایمنی شرکت
بهداشت روانیکمک هزینه سفر کارکنان
امنیتامنیت شغلیتوانمندسازی منابع انسانی
امنیت خانواده و فرزندانتامین معاش مناسب -
بیمه عمر و حوادث -
بیمه تکمیلی -
خودشکوفایی و نیاز به موفقیتنیاز به هدفمندیفرهنگ سازی برای کارکنان در خصوص اهداف شرکت بر اساس برنامه توسعه شرکت -
تدوین قرارداد و میزان پرداخت حقوق براساس اهداف تعریف شده برای جذب نیرو -
نیاز به قدر و منزلتتوانمندسازی منابع انسانی -
اختصاص محیط فیزیکی کار متناسب -
جلب نظر و مشارکت کارکنانتوسعه فرهنگ سازمانی -
تقویت توانایی لازم در کارکنان (هوش-دانش-روابط انسانی) -
  • (به سال)

WEEK 6 PPR RANKINGS:Adidas Yeezy Boost 350 V2 Antlia Reflective 3255 On the flip side, the Patriots, Colts, Titans, Steelers, Dolphins, Chiefs, Packers, and Ravens have been especially stingy. Every colorway that has dropped in this model has sold out and has resold marginally above retail at least. "Roger Nielsen brings a rock solid product, manufacturing and sales background to this position paired with a razor sharp focus on technology, quality and customer service. Entries received after this time and entries delivered by hand will not be accepted. This is cached page on VietNam Breaking News.Cheap Yeezys 350 Release Portable space heaters should be plugged directly into an outlet (not an extension cord) and placed at least three feet from anything that can burn; including bedding, paper, walls, and even people. Speedify speeds up uploads, downloads, web browsing and streaming while protecting your online activity, and this 3 year subscription gives you access on 5 devices. "We thought we needed both of those players, but after we mulled it over and discussed it, the selection was to go with Booker Reese,"Cheap Yeezys 350 Kids Herock told SI.